iman

Peygamber Efendimiz (a.s.m) Uyarıyor; 'Keşke' Demeyin!

İmtihana tabi olan insan, öyle bir ince elekten geçiyor ki, insanın 'keşke' demesi bile başlı başına bir sorun teşkil ediyor. Nitekim, Peygamberimiz (a.s.m) insanları uyarıyor: Sakın! 'Keşke' demeyin!

İmtihana tabi olan bir varlık olarak insanlar, Allah’la olan münasebetlerinde her zaman dikkatli olmak zorundadır. İnsanın zihninde taşıdığı fikirlerin, davranışlarına yansıttığı fiillerin, ağzından çıkardığı sözlerin hepsi değerlendirmeye tabidir. Küfür-iman tablosunun, günah-sevap cetvelinin kaynağı bu üç mekanizmadır. Bunların–imtihan malzemesi olarak–önemi aşağıda takdim edilen ilahî-nebevî olan şu değerlendirmelerde açıkça görülmektedir:

“Ey insanlar! Siz içinizdeki şeyleri açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onlardan dolayı hesaba çeker.” (Bakara, 284) Bu ayetten zihin-fikir planındaki düşüncelerimizden de imtihana tabi olduğumuz anlaşılmaktadır. Buna göre küfrünü açığa vuran kâfir gibi, küfrünü gizleyen münafık da hesaba çekilecektir.

Müslüman olan eski papaza tehdit

Uluslararası Protestan Kilisesi Başpapazı ve Ruhani Lideri iken, 10 gün önce Müslüman olan İlker Çınar, ölüm tehditleri aldığını öne sürdü.

Müslüman olan eski papaza tehdit

Tarsus
Uluslararası Protestan Kilisesi Başpapazı ve Ruhani Lideri iken, 10 gün önce Müslüman olan İlker Çınar, ölüm tehditleri aldığını öne sürdü.

Çınar (37), asistanı Sinan Yorulmaz ile Mersin'in Tarsus İlçesi'nde düzenlediği basın toplantısında, 1987 yılında henüz l7 yaşındayken kendisine sevgiyle yaklaşan öğretmen bir misyonerin çabasıyla Hıristiyan olduğunu söyledi.

Çınar, l993 yılında eğitime başladığını ve İzmir Efes'teki Tranus İncil Akademisi'nden 2002'de mezun olarak Uluslararası Protestan Kilisesi Başpapazı ve Ruhani liderliğine yükseldiğini belirterek, ”Türkiye'de on binlerce Türk Hıristiyanlığa geçti. Misyonerlik faaliyetlerine inanılmaz sınırsız kaynak kullanılıyor. Son yıllarda Hakkari, Şırnak, Van, Bitlis ve Kilis'te binlerce Müslüman'ı, Hıristiyan yaptık” dedi.

Kafamdaki Tanrı, Böyle Bir Kâinat Yaratamazdı

ADIM HELENA. Kendini Hıristiyan addeden, ancak aslında dinle pek de alâkası olmayan bir ailede yetişmiş bir İsveçli’yim.

Bu nedenle gerçek anlamda mutlak bir tanrı inancının hayatımızda ciddi bir etkisi olduğunu söyleyemem.

“Kafamdaki Tanrı, Böyle Bir Kâinat Yaratamazdı”

Tercüme: Ayten Yadigâr

ADIM HELENA. Kendini Hıristiyan addeden, ancak aslında dinle pek de alâkası olmayan bir ailede yetişmiş bir İsveçli’yim.

Bu nedenle gerçek anlamda mutlak bir tanrı inancının hayatımızda ciddi bir etkisi olduğunu söyleyemem.

Son yorumlar

İçerik yayınları