güzel ahlak nedir

Allah güzel ahlâklıyı sever

Güzel ahlâk, peygamberlerin, salihlerin sıfatı ve hâlidir: Ahlâk güzelliği insanı Allah’a (cc) yaklaştıran ve sayısız nimetlere ulaştıran bir kapıdır.

Prof.Dr. Haydar Baş

Güzel ahlâk, peygamberlerin, salihlerin sıfatı ve hâlidir: Ahlâk güzelliği insanı Allah’a (cc) yaklaştıran ve sayısız nimetlere ulaştıran bir kapıdır.

Sabır, şükür, korku ve ümit, cömertlik, merhamet, tevazu, hoşgörü, takva, ihlâs, sıdk vb. hasletler güzel ahlâkı meydana getirir ki, ahlâk güzelliği üstün bir fazilet olarak Kur’an’da övülmüş ve Peygamberimiz’in (sav) karakteri, güzel ahlâka misal olarak gösterilmiştir:

“Şüphesiz Sen büyük bir ahlâk üzere gönderildin” (Kalem: 4).

Güzel huy hadis–i şeriflerde övülmüş ve teşvik edilmiştir:

“Güzel ahlâk, gelmeyene gitmen, vermeyene vermen ve sana kötülük edeni affetmendir” (Beyhakî).

“Kıyamet günü mizana konan iyiliklerin en ağırı takva ve güzel ahlâktır” (Ebû Davud, Tirmizî).

Son yorumlar

İçerik yayınları